Tuesday, August 09, 2011

Bakit yung mga babae matagal lagi sa banyo? Anu-ano ba ang mga ginagawa nila dun?

Mas OC kasi ang mga babae sa lalaki. Buhok pa lang takes a lot of time na.

Ask anything. Whatever. Make it sensible and I'll make sense for sure. =)

No comments: