Tuesday, August 02, 2011

Tao 1: Bakit ka malungkot? Tao 2: Dahil isa nalang ang natira. :( Ikaw, bakit ka masaya? Tao 1: Kasi may isa pang natira. :) Which are you most of the times, the 1st or the second?

second one.

Ask anything. Whatever. Make it sensible and I'll make sense for sure. =)

No comments: